top of page
paco.jpg
Medicijn Spiraal


MEDICIJN
SPIRAAL

Medicijn Spiraal

Het Medicijn Spiraal is een reis in jezelf waarbij je in contact komt met de eeuwenoude tradities van wijsheid, kracht en liefde waarbij je tools krijgt aangereikt voor zelf ontdekking en transformatie. Deze tools zijn overgedragen door de afstammelingen van de Inca’s. In de westerse maatschappij zijn deze verborgen of zelfs zoekgeraakt.

 

We zijn dankbaar dat ze weer geactiveerd kunnen komen.

Dit Medicijn Spiraal is een krachtige manier voor persoonlijke groei en heling. Het is een ontdekkingstocht door de tijd naar je wezenlijke Zelf. Wanneer je buiten de tijd stapt kan je het mysterie van schepping en schoonheid van het leven ervaren.
Deze metaforische reis is een reis om onze persoonlijke ziel en die van onze planeet te herontdekken, helen en in balans te brengen.

Gedurende de vier weekenden waarin het Medicijn Spiraal wordt doorlopen ontvang je o.a initiaties van de Karpay’s, Nusta’s en Munay.

 

Je bouwt je eigen mesa (medicijnbundel) op en leert diverse ceremonies, reiniging en heling technieken. Je gaat een zielenreis maken en je krachtdier te ontmoeten.
Je leert hoe je kontakt maakt met de spirits en hoe je met hen en je mesastenen mag werken.

 

footerfotos4-e1487110560823-604x150.jpeg

Deze reis door de vier windrichtingen is een metaforische reis om onze persoonlijke ziel en die van onze planeet te herontdekken, helen en in balans te brengen.
Wanneer je het pad van de vreedzame krijger hebt ontdekt, heb je geen vijanden meer.
Wanneer je het pad van visie hebt ontdekt hou je op met het weven van het ‘kleed van de toekomst’ met versleten oude draden van het verleden (lees ‘oude verhalen/trauma’s’).
Het Medicijn Spiraal is een reis waarin je in harmonie komt met je zelf, met de mensen om je heen en met Moeder Aarde. De reis kent geen einde want het is de reis zelf; van kennis naar wijsheid, van chaos naar harmonie. Een reis waarin je de schoonheid en harmonie in jezelf en rondom je ervaart.
Je onderneemt dan vanuit Liefde en Wijsheid de juiste Actie.
Je leeft dan, zoals de Qero sjamaan zegt in Ayni (wederkerigheid) met de wereld. Je neemt vanuit liefde (munay), wijsheid (yachay) in het Nu de juiste actie (llankay).

 

 

De vier windrichtingen


Elke windrichting heeft een specifiek thema. De start is in het zuiden.

 • Het Zuiden
  Archetype Slang
  In het Zuiden begin je de reis als de verwonde held. Hier laat jij het verleden los, zoals de slang zijn vel in zijn geheel afgooit. Door verwondingen en trauma’s in ons verleden worden we in een bepaalde toekomst geduwd. Door het verleden te helen stappen we in de toekomst waarvoor we geboren zijn. De verwondingen en trauma’s worden bronnen van kracht en mededogen.

 • Het Westen
  Archetype Wolf
  We leren van de Wolf voorbij onze angsten en boosheid te gaan. Angst leeft in de toekomst en de grootste angst, is de angst voor de dood. We leren onze schaduw kant op te sporen en het geschenk daaruit te ontvangen. We weken ons los van genetische patronen zodat we onze eigen pad van vrede en smettloosheid kunnen volgen. Hier wordt je de vreedzame krijger die in dit en volgende levens geen vijanden heeft. Hier wordt vrede.

 • Het Noorden
  Archetype Kolibrie
  Het pad van Meesterschap. Kolibrie staat in directe verbinding met onze voorouders en leert ons de kennis te herroepen die onze voorouders hebben verkregen. We kunnen de ‘draden van het verleden’ die generatie op generatie worden doorgegeven verbreken of herstellen.
  We stappen buiten de tijd in de oneindigheid stappen.  We beantwoorden de roep van Spirit en stappen op onze epische reis. Je leert het geheim dat niet verteld kan worden, maar alleen kan worden ervaren.

 • Het Oosten
  Archetype Zeearend
  Het pad van de Visionair. Je leert hier je visie te ontwikkelen om een wereld van harmonie, balans en vrede te scheppen. Je leert – how to dream the world into being en hoe door energie en visie veranderingen worden gemanifesteerd. Het benadrukt het mogelijke, niet het waarschijnlijke. Hier nemen wij de volledige verantwoordelijkheid voor wie we zijn en zullen worden.

Wat mag je verwachten.


In elke windrichting ontvang je initiaties, die je verbinden met de medicijnmannen en vrouwen door de eeuwen heen, die zorg dragen voor de heling van mens en de aarde. Zo neem jij jouw plaats in deze cirkel in.
Je bouwt je eigen mesa (medicijnbundel) op. Je leert hoe je contact maakt met de spirits en hoe je met hen en je mesastenen mag werken en je leert diverse ceremonies, reiniging en heling technieken. Je gaat een zielenreis maken en je krachtdier(en) ontmoeten.
Je gaat je eigen oorspronkelijk levenspad ontdekken.

Jaartraining  Inca Medicijn Spiraal
De training van het Inca Medicijn Spiraal bestaat uit 4 weekenden.
De bijeenkomst vindt elke keer plaats met  tussenpozen van ca. 3 maanden. Dit om voldoende tijd  te schenken aan de integratie en het proces van transformatie.
Deelname aan de training geschiedt vanuit de toewijding om het hele Inca Medicijn Spiraal te doorlopen.
Het is om verschillende redenen raadzaam dat elke deelnemer blijft overnachten, er zullen ook ’s avonds activiteiten plaatsvinden en daarnaast om de eenheid van de energie en de groep te behouden.

Medicijn Spiraal o.l.v.: Claasje Kos (Inca Sjamaan-Pampamisayok)
Kosten per weekend. incl. programma, initiaties, overnachtingen en maaltijden: € 280,-
Locatie: Centrum Pacha Mama, Mearsterpaed 8, 9081 LK Lekkum
T.: 058-7851185
Aanmelden  via formulier  hieronder

bottom of page